نتایج جست‌وجو

خوشه‌های موضوعی چیست؟

خوشه‌های موضوعی مجموعه‌ای از محتواهای مختلف هستند که از نظر موضوعی مرتبط هستند و می‌توان آن‌ها را زیرشاخه‌ی یک رده‌ی موضوعی خاص قرار داد. به

CONTINUE READING..
عمق محتوا چیست؟

عمق محتوا معیاری است که به پرباری، همه‌جانبه و کامل بودن محتواهای تولید شده اشاره دارد. عمق محتوا حداقل از سال ۲۰۱۰ جزو یکی فاکتورهای

CONTINUE READING..
شوک محتوایی چیست؟

شوک محتوایی عبارتی است که در سال‌های اخیر در دنیای دیجیتال مارکتینگ آن را به وفور شنیده‌ایم و هر چه که صنعت تولید محتوا (در

CONTINUE READING..
قصد کاربر یا User Intent چیست؟

بازاریابی محتوا در دنیای امروز کاملاً مشتری‌محور یا customer-centric بنا شده است. بهترین و موفق‌ترین کمپانی‌ها همواره به دنبال این هستند که دقیقاً آن‌چه را

CONTINUE READING..
پیدا نکردید؟

دوباره جست‌وجو کنید