نتایج جست‌وجو

نرخ پرش یا Bounce Rate چیست؟

نرخ پرش یا Bounce Rate یکی از فاکتورها و کمیت‌هایی است که کیفیت یک صفحه وب با آن سنجیده می‌شود. این آمار در ابزارهای مختلف

CONTINUE READING..
پیدا نکردید؟

دوباره جست‌وجو کنید